Home

“GEBRUIK JE TALENT, BEVRIJD JEZELF!”

Dit is de opdracht die ik – Victor van Zeeland – je toe wens. En daarbij willen we je behulpzaam zijn. 

We zeggen “Working in the cloud”, dit betekent voor ons dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt volgens het principe van “dienst en wederdienst”. Hierdoor blijven de “out of the pocket” kosten laag.

MEVIC SOUND hanteert cultureel-inhoudelijke criteria bij de keuze met wie er wordt samengewerkt.

MEVIC SOUND help mee Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vorm te geven.

MEVIC SOUND zet zich actief in bij het vinden van podia & publiek voor de groepen waarmee wordt samenwerkt.

Het neerzetten van de juiste geluidsmix is het werk van een muzikaal persoon. Wij willen ook muzikale mensen de gelegenheid bieden de techniek te leren beheersen. MEVIC SOUND wil in die zin geschikte kandidaten opleiden in de geluidstechniek.

Wij beschikken over een viertal studios samen met viertal creatieve ondernemers. In de onzekere tijd voor de culturele sector (Corona lock-downs) in 2020 hebben, ervoor gekozen een sprong vooruit te maken door te investeren in een viertal studios.   

• De “From The Top Studio[FTTS] – Een minitheater voor max 30 bezoekers

GEM studio I – Een Mix & Master studio

GEM studio II – voor DJ’s en Sound producers

MEVIC SOUND Studio – Voor (akoestische) opnames van solisten & assemblees. Ook geschikt voor dans en video-opnames 

De vier studios bevinden zich in Work Space bilding  De Paal 14 1352 AH, Almere-haven